Protokoll från årsmötet

Protokoll från Svenska Saabklubbens Stockholmssektions årsmöte.

13 februari 2018, Aprilgatan 8, Midsommarkransen.

 

 1. Mötet ansågs behörigt utlyst (i Bakrutan samt på hemsidan).
 2. Till mötesordförande valdes Urban Trued.
 3. Till mötessekreterare valdes Magnus Dufva.
 4. Till justeringsmän valdes Per Westerdal samt Tomas Rosendahl.
 5. Årsberättelse samt kassaredovisning gicks igenom.
 6. Då vi inte haft någon revisor innan detta möte så hade vi en kollektiv revidering och kunde på så sätt godkänna ekonomin.
 7. Styrelsen gavs ansvarsfrihet.
 8. Mötet godkände de stadgar som klubben tagit fram för lokalsektioner.
 9. Val av styrelseledamöter:

Urban Trued, 2 år (ordförande)

Anton Björklund, 2 år (sekreterare)

Anders Dahl, 2 år

Magnus Dufva, fyllnadsval 1 år (kassör)

Mikael Holm, fyllnadsval 1 år

Per Westerdal, fyllnadsval 1 år

Lars Söderlund, 1 år, suppleant

Tomas Rosendahl, 1 år, suppleant

 1. Val av revisorer:

Erik Randa, 1 år, revisor

Mats Lööf, 1 år, revisorsuppleant

 1. Valberedning, 1 år, Lars Grewald samt Claes Antelius
 2. Vi skall undersöka via moderklubben om vi kan få mer information om vilka medlemmar vi har inom ”vårt upptagningsområde”, samt om det går att välja vilken lokalsektion man vill tillhöra via hemsidan.
 3. Vi diskuterade om hur vi skall få fler medlemmar att komma till årsmöte samt träffar.
 4. Mötet avslutas

 

Vid protokollet: Magnus Dufva

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *