STYRELSEN

ORDFÖRANDE: Anders Dahl

KASSÖR: Magnus Dufva

SEKRETERARE: Jimmy Eriksson

LEDAMÖTER: Matte Lööf, Magnus Johansson, Per Westerdal samt Urban Trued

SUPPLEANTER: Tomas Rosendahl samt Elias Jonsson